Isten hozta a Villányi Dent, Budapest legbarátságosabb fogászatának weboldalán. · Nyitva: H-P 7:30-20.30, Szombat 09-15 · Ünnepi nyitva tartás

Adatvédelmi irányelvek

Ismerje meg naprakész adatvédelmi irányelveinket!

Tisztelt Látogató!

Az alábbiakban a Villányi Dent Fogászati Központ adatkezelési elveiről olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi elveket. A Villányi Dent Fogászati Központ jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén az új Adatkezelési elveket feltölti a honlapra. A villanyident.hu honlap látogatásával Ön elfogadja az Adatkezelési elveket és az alábbiakban leírtakat, melyeket aVillányi Dent Fogászati Központ önmagára nézve kötelezőnek ismer el. A Villányi Dent Fogászati Központ felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért.

Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem szavatolható.

Ön az Interneten keresztül a Villányi Dent Fogászati Központ oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki. A teljes oldal, vagy akár egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és/vagy átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálon található fotók, képek, videók és írásos tartalmak az oldal üzemeltetőjének, azaz a Villányi Dent Fogászati Központ (továbbiakban Üzemeltető) a tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki, tárolhatók saját merevlemezen. Az oldalon található fotók, képek és egyéb tartalmak másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. Ajogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Amikor Ön az Üzemeltető internetes portáljának oldalait böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat a társaság számára. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben az űrlapok kitöltésével vagy hírlevél megrendelése útján történik.

A villanyident.hu egyes szolgáltatásainak használatához (pl.: hírlevél, online bejelentkezés) szükséges a felhasználók regisztrálása, mely során a felhasználóktól személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adataikezeléséhez. A felhasználót, e-mailben történő kérése alapján töröljük adatbázisunkból. Amennyiben Ön a marketing célú megkereséshez hozzájárul, abban az esetben hozzájárul, hogy a villanyident.huportál marketing tárgyú elektronikus leveleket küldjön Önnek a megadott e-mail címére.

Oldalunk lehetőséget biztosít hírlevél igénylésére is, ehhez azonban szükséges a felhasználó regisztrálása (adatvédelem lásd fentebb). Kérés esetén töröljük a felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból. A hírlevéllel kapcsolatban is fenntartjuk a korábban leírtakat, az azokban szereplő adatokért, információkért az villanyident.hu semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön megadja e-mail címét, postai címét, telefonszámát, mobilszámát, azzal hozzájárul, hogy a későbbiekben az villanyident.hu portál a portállal illetve az Üzemeltető tevékenységével összefüggő témában, elektronikus levél, postai levél útján, továbbá sms vagy telefonhívás formájábanfelkeresse.

A villanyident.hu -ra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló file készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a napló file egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat az adatvédelmi irányelvünkben leírt célokra feldolgozzuk.

A villanyident.hu portál egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kathasználnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárulahhoz, hogy az így közvetített információt a villanyident.hu a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Villányi Dent Fogászati Központ (a továbbiakban: Szolgáltató)Az adatkezelő címe: 1114 Budapest, Villányi út 6. fsz. 1.Elérhetőség: info@villanyident.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-aalapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az„Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az e-mailcímére küldött URL-retörténő kattintással adhatja meg.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználó név, vezeték éskeresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevelet igényelhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással –megtilthatja. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállításokpontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a

felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben azinfo@villanyident.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználó, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

Az Üzemeltetőt, nem terheli felelősség a Honlap látogatásával kapcsolatban közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a Honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az Üzemeltető által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználni tilos.

A villanyident.hu weboldal a Google által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A rendszer személyes adatokat gyűjt a felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

A honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Villányi Dent Fogászati Központot illeti. A Villányi Dent Fogászati Központ a honlappal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

A használati feltételek nem ismerete semmilyen esetben nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a villanyident.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben előzetes figyelmeztetést követően a jogsértésperes úton kerül rendezésre.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14. § – 23. §, valamint az 52. § – 71.§ tartalmazza.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A villanyident.hu üzemeltetője és tulajdonosa: Villányi Dent Fogászati Központ
E-mail cím: info@villanyident.hu
Telefonszám: +36-70-770-6544